La Serra de Tramuntana

Tot i que no és estrany sentir parlar de les oliveres mil·lenàries de Mallorca, i és veritat que ja durant la estància dels romans tenim documentada producció d’oli, la realitat és que gairebé tots els olivars es començaren a formar a partir del segle XVI, normalment empeltant ullastres. En aquesta època es va produir un important avenç en el cultiu de l’olivera i en la producció d’oli, constituint durant molt temps la principal font de riquesa de moltes de les finques de l’illa, que sovint posseïen tafona pròpia. L’expansió del cultiu es va desenvolupar sobre tot a la Serra de Tramuntana .

En el moment de màxima producció en l’història s’arribaren a recollir prop de 15.000 tones d’olives. Avui en dia la producció és del voltants del 10%.

D’aquest temps també daten les marjades característiques de la Serra, que moltes vegades es construïen al voltant de l’olivera, i no a l’inrevés.

En un dels documents que millor reflecteixen els costums i la vida de l’illa de Mallorca, Die Balearen in wort und bild geschildert (1869-1891), escrit per l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria durant la seva estada a l’illa en el segle XIX, s’elogia la qualitat de l’oli mallorquí verge per usar-lo a les amanides i en el pa amb oli.

“S’Olivera de sa por” Il·lustració extreta de la pàgina 245 del primer volum de Die Balearen in wort und bild geschildert, obra de l’Arxiduc Lluis Salvador.