LA REALITAT DE LA DIETA MEDITERRÀNIA

Sabem que t’importa menjar bé, i no hi ha dubte que hi ha evidencia científica sobre els beneficis de dur una dieta meiterrània. Però, realment, saps què és i que implica aquest estil de vida?

Moltes vegades, per ser illencs, per viure enmig del mediterrani ens confonem i pensam que viure aquí ja ens duu a seguir el patró de la dieta mediterrània, cosa que també ve influenciada per moltes campanyes de marketing que aprofiten els beneficis de “l’estil mediterrani”.

Segons PREDIMED, el buc insignia de la dieta mediterrània són l’OOVE, els fruits secs, el peix i els llegums. I un dels punts bàsics a seguir per dur una dieta mediterrània és cuinar exclusivament amb OOVE.

Per què? La Dieta Mediterránea és la que es practicava fa 50 anys als països mediterranis i, per menjar millor, l’objectiu seria recuperar aquells hàbits.

Així que segons demostren les evidències, cuinar amb OOVE i una copa de vi al dia demostren la prevenció d’enfermetats cardiovasculars, obesitat i, fins i tot, el deteriorament cognitiu conseqüència de l’edat.